O nás

 

Od roku 2002 se snažíme být nejlepšími v oboru automatických závlahových systémů. Důkazem, že se nám to daří je již přes 500 realizovaných a stále servisovaných zakázek a dalších 78 námi servisovaných závlahových systémů montovaných konkurencí.

Botanicka+zahrada+Praha+Troja+-+cast+Japonsko+%289%29.jpg

Vybudovali jsme si pevnou pozici uznávaného zákazníka u firmy Hunter, leadra na trhu automatických závlah, kde jsme po splnění podmínek pravidelných seminářů a objemných odběrů získali nejvyšší možný certifikát s označením TOP PREMIUM PARTNER HUNTER.

hp+toppremiumpartner+2017.jpg

Vzniku naší firmy předcházela roční praxe v závlahářské firmě v USA, kde jsou automatické závlahové systémy nejvíce “doma”. Po získání mnoha cenných zkušeností v oblasti navrhování a instalace závlah nadešel čas na návrat do České republiky a založení firmy Pavel Řezáč, DiS. automatické závlahové systémy Hunter.

auto.jpg

Již od počátku se firma velice rychle a dynamicky rozvíjela. Vydali jsme se cestou bez kompromisů a jako jednou z nejdůležitějších věcí pro nás bylo vybudování kvalitního technického zázemí. Nebáli jsme se investovat a zakoupili velmi kvalitní rýhovací stroj americké výroby Vermeer RT60. Brzy však nestačil objemu zakázek a museli jsme zakoupit další mnohem větší stroj Vermeer S 600 s rýhovačem do max. hloubky 100 cm. S tímto efektivním strojem jsme schopni za 3 hodiny připravit fotbalové hriště na pokládku potrubí.

 vermeer-rt60.jpg  glagi-tc-300.jpg  vermeer-s-600.jpg
Vermeer RT60 Galgi TC 300 Vermeer S 600

Pro naplnění vysokých nároků zákazníků a pro zkvalitnění nabídky našich služeb jsme zakoupili slupovací stroj Galgi TC 300. S tímto strojem šetrně sloupeme 30 cm široký pás trávníku v místech, kde povedou rozvody, uložíme závlahový a sloupnutý pás vrátíme zpět. Kromě toho, že Vám bezchybně funguje závlaha, vůbec nepoznáte, že jsme na zahradě byli.

Jelikož chceme poskytovat nejlepší kvalitní služby, stále nakupujeme a používáme profesionální nářadí a nástroje (např. Kubota, Billy Goat, Honda, Bosch, Makita, Rems, Rothenberger, Knipex atd.). Pracujeme s materiály: Nerez, Polyethylen, Polypropylen, měď, pozink. Sami vyrábíme stojanové zahradní ventily a přístřešky pro ovládací jednotky.

Získané certifikáty

hp_cert_2017_be7dc6f704d3c8390bf542bffdf36df1.jpg

HTPP+2015.jpgHunter+2014s.jpgHunter+2013s.jpgHunter+2012s.jpgHunter+2011s.jpgHunter+2010s.jpg

         
Hunter+2009s.jpg Hunter+2008s.jpg Hunter+2007s.jpg Hunter+2006s.jpg Hunter+2005s.jpg

Naši partneři

Compost - tvorba zahrad
Garden service - realizace a údržba soukromých zahrad, firemních komplexů a veřejné zeleně
Lopour zahrady - realizace a údržba zahrad a parků
Bosco - zahradní služby a drobné stavby
Yema - autorské zahrady
Irimon - závlahové systémy
Bambus centrum Kastner -
Hunter industries - závlahové systémy
Albrecht - zahradní architektura

Treewalker - profesionální arboristika


OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je firma Kropítko, Pavel Řezáč, DiS. IČ 70120358, DIČ CZ7912080660, jako prodávající (zkráceně Kropítko) a na straně druhé je kupující.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku "Reklamační řád" a  "Způsob dopravy ", a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Fakturu obsahující základní údaje obdrží kupující při převzetí zboží.

Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném  Kropítko uváděny včetně DPH. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody převzetí a objemu objednávky.

SMLOUVA

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky fa Kropítko, za případné chyby přenosu dat, nenese Kropítko odpovědnost. Uzavření smlouvy Kropítko neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Vzniklou smlouvu lze měnit, nebo rušit pouze na základě dohody stran, nebo na základě zákonných důvodů.

Kupní smlouvou se Kropítko zavazuje, že dodá Kupujícímu věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují. Kupující se kupní smlouvou zavazuje, že věc převezme a zaplatí Kropítku kupní cenu.

Kropítko si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem  teprve úplným zaplacením kupní ceny!

Kropítko odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci.  Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže fa Kropítko škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Neoznámil -li vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny.

 

Objednávat je možno:

Platební podmínky:

Kropítko akceptuje následující platební podmínky

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví fa Kropítko, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 Termín dodání:

Instalace závlahového systému bude dohodnuta v nejbližším možném termínu.

Záruční lhůta:

Ze zákona je pro fyzické osoby 24 měsíční záruční lhůta.

Pro právnické osoby poskytujeme záruku po dobu 6 měsíců.

Za kvalitu, čistotu a množství vody ve studnách neručíme.


Kontaktujte nás
Pavel Řezáč, Dis.